Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Bolzano | Život Bohdana Bolzana
  • CZ
  • SK

Bohdan (v původní transkripci Theodor) Bolzano se narodil do rodiny úředníka paroplavební společnosti 9. května 1834 v Praze. V tu dobu byli členové rodiny již 57 let oprávněni užívat přízviska Bolzano von Kronstätt. O tuto výsadu se roku 1777 zasloužil pražský obchodník Johann Baptista Bolzano, kterého do šlechtického rodu povýšila sama císařovna Marie Terezie. Pravděpodobně největší zásluhy na tom, že se příjmení Bolzano dostalo do obecného podvědomí, má ale Bolzanův strýc Bernard - významný filozof a matematik. 

Svůj profil významného průmyslníka začal Bohdan Bolzano budovat v královském městě Slaný. Původně působil v místní přádelně na pozici technického ředitele, avšak v roce 1873 byl po krachu na vídeňské burze na přádelnu uvalen konkurz a Bolzano její část odkoupil. Jednalo se o část závodu, která byla přednedávnem modernizována a rozšířena o dílnu na údržbu strojního zařízení. Záhy na to Bolzano získané prostory připojil k sousednímu podniku na výrobu železárenského zboží Tedesca a vznikla tak zcela nová společnost. Hlavním předmětem činnosti nově vzniklé BOLZANO, TEDESCO & COMP. se stala výroba zařízení pro cukrovary nebo doly, parních strojů, drátěných lan, a dalších komponentů tolik potřebných pro rozvoj probíhající industrializace. Kromě odbytu výrobků sehrála významnou úlohu při rozvoji společnosti také její poloha, přesněji pak blízkost nově zprovozněné Pražsko-Duchcovské dráhy, jenž BOLZANO, TEDESCO & COMP. spojovala s významnými zákazníky z oblasti severočeského hnědouhelného revíru. Důkazem prosperity společnosti je nejen vlastní kotelna vybudovaná v areálu roku 1874, ale také rostoucí počet zaměstnanců. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 19. století zaměstnával podnik již okolo 220 dělníků a 20 technických a administrativních úředníků.

Bohdan Bolzano nebyl pouze schopných organizátorem a obchodníkem, ale také uznávaným technikem a držitelem několika patentů. Díky této skutečnosti získávaly výrobky společnosti již od začátku mnohá výstavní ocenění (např. na Světové výstavě ve Vídni v roce 1873 byl oceněn rošt Bolzanova systému). Významným výrobním počinem se pro Bolzanovu společnost stala realizace patentu parní pumpy, kterou vyprojektoval ředitel Vojtěšské huti na Kladně a zároveň kmotr Bolzano syna Jindřicha Julia, Julius Jacobi. 

Za úspěchem společnosti BOLZANO, TEDESCO & COMP. nestál pouze samotný Bohdan Bolzano, ale také tým schopných spolupracovníků, kterými se Bolzano obklopil. Jedním z nejvýznamějších byl hlavní konstruktér Regnier (autor kompoudních čerpadel systému Regnier), který do podniku jako tichý společník vložil vlastní kapitál. Spřízněnost mezi Regnierem a Bolzanem budiž dokladována i sňatekem Regnierovy dcery s Bolzanovým synem Friedrichem, který působil jako obchodní zástupce společnosti  BOLZANO, TEDESCO & COMP. ve Vídni. Kromě již zmíněných synů Jindřicha Julia a Friedricha vychoval Bohdan Bolzano společně se svojí ženou Augustou ještě dvě děti (další dvě jim bohužel zemřely záhy po porodu). 

 

 

 

 

 

Hrob Bolzanovy manželky Augusty (* 3.9.1836  - † 23.3.1907), 
který se nachází pod číslem IX-7-62 na Olšanských hřbitovech v Praze.