Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Bolzano | Semináře
  • CZ
  • SK
Výukové programy a odborné semináře v oboru ocelových materiálů

Společnost Bohdan Bolzano, s.r.o. poskytuje zákazníkům technickou podporu a pomoc formou odborných seminářů v oboru ocelových materiálů.

Přednášejícím a odborným garantem je  technický ředitel společnosti Ing. Erich Přibil, CSc.

V úvahu přicházejí např. následující tematické celky:

- nauka o materiálu
- technické normy ocelových výrobků
- užitné vlastnosti ocelí a výrobků z oceli pro různé účely upotřebení
- zkušebnictví a prověřování jakosti
- základy technologie výroby a zpracování hutních výrobků

Cílem seminářů a programů je předat cílové skupině pracovníků (obchod, zásobování, technologie, konstrukce, atd.) praktické poznatky, které zlepší jejich orientaci v problematice výroby a použití ocelových materiálů.

Témata jsou přednášena způsobem, který odpovídá složení posluchačského týmu respektive jeho odbornosti. Ke každému programu jsou poskytovány studijní materiály.


Výhody plynoucí z absolvování seminářů:

1. Vysoká odborná úroveň je zajištěna dlouholetou praxí přednášejícího v oblastech technologie, technického servisu, zkoušení ocelových výrobků a obchodu hutním materiálem. Účastníci mohou podle zájmu a v rámci zvoleného tématu konzultovat konkrétní problematiku a využívat získané poznatky ve své profesi.

2. Obsah semináře určuje zákazník. Neexistuje žádný universální a předem připravený rutinní produkt. Program je z hlediska rozsahu, obsahu i samotného průběhu vždy sestaven podle požadavku účastníků nebo objednavatele. Část semináře je vždy věnována diskusi k přednášené látce a také konkrétním otázkám účastníků.


Zájemci o semináře se mohou pro podrobnosti obracet na naše obchodníky nebo přímo na adresu erich.pribil@bolzano.cz

 

Nabídka témat pro uspořádání seminářů zde.