Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Bolzano | Čerpadla a armatury
 • CZ
 • SK

Čerpadla a armatury

 

 

Pro výrobu armatur dodává Kuhn do celé Evropy díly počínaje mechanicky opracovaným odlitkem budoucího kulového ventilu až po kompletní jednotku připravenou k zabudování včetně těsnění. Výkonná slévárna s 6ti indukčními tavícími pecemi a stroji pro odstředivé lití , jakož i rozsáhlé možnosti mechanického opracování na CNC strojích včetně strojů pro broušení a leštění, zabezpečující variabilitu a mnohostranost používaných výrobních postupů. Výrobní program obsahuje více jak 270 materiálů vhodných k odlévání a speciálních jakostí vyráběných podle předpisu zákazníků a určených pro díly značně namáhané otěrem a korozí.
 
Pro stavbu čerpadel je možno dodávat ochranná pouzdra hřídelů, tělesa a sedlové kroužky z vysoce otěruvzdorných a korozivzdorných materiálů. Na přání zákazníků mohou být tyto díly dodávány jako mechanicky opracované odlitky nebo finalizované a připravené k zabudování. Dodávkou hotových dílů lze zkrátit dobu odstávky zařízení při opravách nebo haváriích. Především pro konstrukci čerpadel a armatur lze požadovat krátké termíny dodávek, ale též postupné dodávky v delších časových intervalech pro zabezpečení kontinuální výroby u zákazníků. Spolehlivé dodržování termínů dodávek společnosti Kuhn umožňuje uplatňovaný způsob organizace výroby, založený na přesné návaznosti jednotlivých výrobních operací. Výroba a dodávky se řídí požadavky zákazníků. Realizovat lze vše, počínaje mimořádným zkrácením termínu dodávky, popřípadě v nouzových případech skladování vyráběných položek v závodě, až po vytvoření konsignačního skladu výrobků u zákazníka.

Výrobky se velmi často umisťují v zařízeních s kritickými podmínkami namáhání (jak je tomu např. v elektrárnách nebo v provozech chemického průmyslu), kde může mít případné selhání konstrukčních dílů katastrofální následky. Bezvadná jakost je proto nejvyšším cílem pracovního kolektivu. Interní nebo externí přejímky nebo audity jsou běžnou součástí kontroly a řízení jakosti.

Výrobní hranice:

- maximální vnější průměr až 1.200 mm; 
- maximální odlévaná hmotnost 3,3 t (v závislosti na tloušťce stěny)

Materiály:

Litina
Austenitická
K zušlechťování
Litina pro nízké teploty
Nerezavějící a kyselinovzdorné oceli
Feretické a martenzitické
 • standardní
 • martenzitické s nízkým obsahem C ("měkké" martenzity)
 • martenzity s nízkým obsahem C - vytvrditelné
Duplexní
 • LC-duplexní oceli (low carbon)
 • HC-duplexní oceli (high carbon)
 • super - duplexní oceli
Austenity
 • austenity bez Mo
 • austenity s 2-3% Mo
 • austenity s 3-4% Mo
 • austenity s 4-6% Mo
 • austenity se zvýšeným obsahem Si
 • plně austenické speciální oceli

Otěruvzdorné oceli
Tvrdá litina legovaná chrómem
 • Auteniticko-karbidická tvrdá litina
 • Feriticko-karbidická litina

Slitiny na bázi niklu