Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Bolzano | Výroba dekanterů
  • CZ
  • SK

Výroba dekanterů

Dekantéry a separátory se uplatňují v technolog. postupech odstřeďování při mechanickém oddělování pevných látek od kapalin nebo dvou kapalin s různou měrnou hmotností.

 
Dekantéry se používají je-li podíl pevných látek zvláště vysoký. Výkonné dekantéry se nasazují např. v komunálních a průmyslových čistírnách odpadních vod, při oddělování jedlých olejů, čištění těžkých olejů, ale také ve farmaceutickém průmyslu a biotechnologích. K separaci určená směs se vede do rotujícího bubnu, kde při rozdílné měrné hmotnosti jednotlivých složek směsi a vlivem vysoké odstředivé síly (až 5000 g)* dojde k rozdělení směsi na dvě nebo více fází a to ekologicky a bez chemickým příměsí.

* Odstředivá síla se udává v násobcích zemské přitažlivosti (g=9,81 m/s2)

Trubky a pouzdra

Kuhn vyrábí cylindrické a kónické pláště bubnů o vnějším průměru až 1.300 mm. Tyto bubny se zabudují do dekantérů nebo separátorů pro odstřeďování. Pláště bubnů opouští výrobu buď jako mechanicky nahrubo opracovaný odlitek k dokončení u zákazníka nebo jako hotový díl vyrobený podle výkresové dokumentace zadavatele, včetně svařování a dalších předepsaných operací.

Podle výkresů Kuhn vyrábí i trubky a pouzdra z korozivzdorných ocelí, na která se navařují šnekové hřídele. Pomocí šneků se odstředěné a separované pevné látky dopravují na místo určení. Zákazníci mohou na vyrobenou trubku z korozivzdorné oceli přímo navařovat vhodný dopravní šnek. Trubku lze vyrobit podle stejných požadavků na materiál jako plášť bubnu nebo je možné nabídnout alternativní, vysoce korozivzdorné materiály. Dodávat lze také těsnící víka, těsnící elementy nebo pouzdra, ze všech odlévaných korozivzdorných ocelí, pro zabudování do odstředivek nebo dekantérů. Právě při výrobě těchto dílů se uplatňuje schopnost dodávat jednotlivé kusy malých rozměrů nebo také co do počtu malé série výrobků.

Výrobní hranice:

 -maximální průměr 1.300 mm

Materiály:

Výrobní program firmy Kuhn pokrývá všechny stávající požadavky na vyrobitelné lité materiály buď podle existujících standardů nebo podle individuálních požadavků zákazníků. Především v oboru duplexních a austenitických ocelí nabízí Kuhn buď vlastní nebo ve spolupráci s předními univerzitními pracovišti, vyvinuté druhy materiálů. Tato materiály se vyznačují vasokými hodnotami pevnosti a houževnatosti při standardní nebo zvýšené odolnosti proti korozi.

Korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli
Feretické a martenzitické
Martenzity s nízkým obsahem C
Duplexní oceli
  • LC (low carbon) duplexní oceli
  • Super-duplexní oceli
Austenity
  • austenitické oceli bez molybdenu (Mo)
  • austenitické oceli s 2-3% Mo
  • austenitické oceli s 3-4% Mo
  • austenitické oceli 4-6% Mo
  • plně austenitické speciální oceli a slitiny

Slitiny na bázi niklu