Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Bolzano | Výrobní technologie
  • CZ
  • SK

Výrobní technologie

Výroba technologií odstředivého lití

Pomocí této technologie lze z korozivzdorných ocelí vyrobit vše, co má kruhový průřez a uprostřed dutinu. Vlastnosti výrobků firmy Kuhn Edelstahl jsou výsledkem efektivního výrobního procesu a volby vhodného druhu materiálu, který je vybírán z velkého počtu jakostí zařazených do výrobního programu společnosti.

Firma Kuhn nabízí nejen odstředivě lité odlitky, ale především mechanicky opracované hotové díly určené pro různá průmyslová odvětví. Technologie odstředivého lití je osvojena pro nejrůznější druhy vysokolegovaných ušlechtilých ocelí a slitin. Konečný výrobek je v mnoha případech výsledkem vývojových prací prováděných podle zadání zákazníků a zaměřených zejména na zláštní účely upotřebení. 70% produkce firmy Kuhn se vyrábí podle výkresové dokumentace na základě individuálních požadavků zákazníků. Objednávat lze jednotlivé kusy nebo i malé série výrobků jednoho druhu. Firma Kuhn též nabízí možnost, vyrábět na přání zákazníků z nestandardních materiálů specifického složení a specifických vlastností.

Litím při vysokých otáčkách a jim odpovídající velké odstředivé síle, dochází k řízenému tuhnutí taveniny za vzniku velmi tuhé, homogenní a čisté struktury. Případné nečistoty a porózita se vyskytují pouze na vnitřním povrchu odlitku a při následném obrábění se odstraní. Proto mají odstředivě lité výrobky vynikající technologické vlastnosti, které v mnoha ohledech převyšzují vlastnosti odlitků získaných stacionárním litím.
Firma Kuhn Edelstahl se prezentuje nejen jako specialista v oboru odstředivého lití, ale především také jako výrobce s všestrannými možnostmi přesného obrábění. Strojní park tvoří moderní soustruhy, dokončovací a leštící stroje, CNC obráběcí centra speciálně konstruovaná pro odstředivě lité odlitky ze speciálních i obtížně obrobitelných materiálů.

Technologie odstředivého lití
Při odstředivém lití se tekutá vsázka vlévá do středu rotující kokily. Působením odstředivé síly o velikosti 120ti násobku gravitace je tavenina tlačena na stěnu kokily, kde tuhne. Plyny a nečistoty se vlivem rozdílné specifické hmotnosti z taveniny vyloučí (viz. níže uvedený obrázek).


 V průběhu nalévání taveniny do kokily probíhá za rotace její řízené tuhnutí směrem od stěn koliky. Jemnější vměstky a struska se po utuhnutí celého objemu taveniny nacházejí na vnitřním povrchu vzniklé dutiny a lze je odstranit při následném opracování. Tím se dociluje čisté a homogenní struktury, která je srovnatelná se strukturou tvářeného materiálu. Na rozdíl od tvářené oceli nejsou ale vlastnosti závislé na směru tváření, resp. namáhání, poněvadž odlitky nevykazují vláknitou strukturu, kterou je možné pozorovat u výkovků a vývalků.

Při volbě tvaru odlitku je nutno vždy přihlédnout k principu odstředivého lití. Odlitek musí mít vždy rotační a osově symetrický tvar se středovou dutinou. Podle směru osy rotace má odlitek tvar válce při horizontálním lití nebo také kónického válce při lití vertikálním.
Odstředivě lité odlitky v sobě spojují vysokou jakost a vlastnosti srovnatelné s tvářeným materiálem spolu s flexibilitou a produktivitou při jejich výrobě. Pokud to umožňuje geometrický tvar, je odstředivé lití primární volbou ve strojírenství a při konstrukci různých zařízení, kde se vyskytují velmi namáhané komponenty z korozivzdorných ocelí. Odstředivé lití je technologií vysoce produktivní při atraktivních výrobních nákladech a rozmanitosti vyráběných materiálů.

 

Porovnání: