Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Bolzano | Přehled materiálů pro výrobky
  • CZ
  • SK

Přehled materiálů pro výrobky

Vedle široké palety korozivzdorných ocelí Kuhn taví také řadu vybraných slitin na bázi niklu a kobaltu. Tyto materiály se uplatňují tam, kde se vyžaduje vysoká odolnost proti korozi, žárovzdornost, otěruvzdornost a také žáropevnost. V seznamu vyráběných značek ocelí a slitin firmy Kuhn jsou tyto uvedeny podle jejich noremního označení nebo značkou firemní. Firemní označení se vyskytuje v seznamu v případě, že pro danou značku neexistuje norma nebo se materiál vyskytuje pouze v normách pro tvářenou ocel. Korozivzdorné, resp. žárovzdorné slitiny na bázi niklu se prezentují podle ASTM. Pro zodpovědění případných dotazů a pro technické poradenství jsou v Kuhn Edelstahl technici.

Korozivzdorné niklové oceli
M-35-1 (G-NiCu30Fe)
Slitina na bázi nikl-měď o vysoké pevnosti a výborné korozivzdornosti vůči kyselému i zásaditému prostředí, zvláště vhodná pro redukční atmosféry. Slitina se též vyznačuje vysokou houževnatostí a dobrou tepelnou vodivostí. Používá se při stavbě lodí, v zařízeních chemického a petrochemického průmyslu (např. pro výměníky tepla, ventily a pumpy).

N-12MV (2.4882-G-NiuMo30) a N-7M (2.4685-G-NiMo28)
Tyto materiály patří do skupiny vysoce korozivzdorných nikl-molybdenových slitin, které se vyznačují velmi doboru odolností v redukčnám prostředí (např. v celém rozsahu koncentrací teplot kyseliny chlorovodíkové).

CW-2M (2.4686-G-NiMo17Cr) a CX2MW (G-NiCr21Mo14W)
Tyto nikl-chrom-molybden slitiny mají vynikající odolnost jak v oxidačním tak i redukčním prostředí i za zvýšených teplot. CX2MW dobře odolává roztokům kyseliny sírové, fosforečné, dusičné, vlhkému chloru, směsi kyselin sírové a oxidujících kyselin s obsahem chloridových iontů. Zvláštním znakem těchto slin je vysoká odolnost vůči specifickým druhům koroze jako je štěrbinová koroze nebo koroze za napětí při vyšších teplotách v oxidačním i redukčním prostředí.

CW-6MC (N 266625)
Nikl-chrom-molybdenová ocel s přísadou niobu, který ve vazbě na molybden zpevňuje kovovou matrici. Ocel tím získává vysokou pevnost bez nutnosti provádět zpevňující tepelné zpracování. Ocel se uplatňuje v zařízeních chemického průmyslu a zařízeních pro ochranu životního prostředí.

Žárovzdorné niklové slitiny
K 617
K 617 je nikl-chrom-kobalt-molybdenová slitina s vynikající kombinací strukturní stability pevnosti a odolnosti proti oxidaci za vysokých teplot. Odolnost proti oxidaci se ještě zvyšuje přídavkem hliníku. Typickými příklady použití jsou spalovací komory potrubí nebo systémy v petrochemii. Uplatnění nachází též v zařízeních pro tepelné zpracování a zařízeních na výrobu kyseliny dusičné.

K 718
Vytvrditelná nikl-chromová slitina s významnými obsahy železa, niobu a molybdenu v kombinaci s hliníkem a titanem. Slitina se vyznačuje korozivzdorností a vysokou pevností spolu s velmi dobrou svařitelností. Slitina též dobře dolává  tečení až do teploty 7000C. Používá se při konstrukci plynových turbín.

K 800 H
K 800 H je slitina niklu, železa a chrómu s dobrou pevností a vynikající odolností proti oxidaci a nauhličení při vysokých teplotách. Slitina si zachovává stabilní austenitickou strukturu, je-li dlouhodobě vystavena vysokým teplotám. Používá se v zařízeních chemického a petrochemického průmyslu, v tepelných elektrárnách na přehřívače a rekuperátory, v průmyslových pecích a zařízeních k tepelnému zpracování.

2.4630
V případě 2.4630 se jedná o vysoce žáropevnou nikl-chromovou slitinu s velmi dobrými mechanickými vlastnostmi a vynikající odolností vůči oxidaci při vysokých teplotách. Uplatnění nachízí při konstrukci plynových turbin, pecí a zařízení pro tepelné zpracování.

Kompletní přehled značek ocelí dodávaných společností Kuhn Edelstahl naleznete zde.