Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Bolzano | Čestné uznání pro Ing. Ericha Přibila CSc.
  • CZ
  • SK

06. 01. 2012 - Čestné uznání pro Ing. Ericha Přibila CSc.

Dne 6.12.11 bylo Ing. Erichu Přibilovi CSc. - technickému řediteli společnosti Bohdan Bolzano s.r.o. - uděleno Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) Čestné uznání Vladimíra Lista 

- za dlouhodobou spolupráci při tvorbě a redigování norem hutnictví železa na národní a mezinárodní úrovni
- za technickou a poradenskou činnost v normotvorných expertních výborech a skupinách
- za aktivní účast při zastupování Československa a České republiky v mezinárodních organizacích pro normotvorbu
- za současnou aktivní účast v technické komisi TNK 62, která je poradenským orgánem ÚNMZ v oboru tvorby a redigování norem hutnictví železa
 
http://www.unmz.cz/urad/predavani-cen-vladimira-lista