• CZ
  • SK

07. 08. 2014 - Použití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355ML

Dovolte nám upozornit Vás na zajímavý článek v odborném časopise Konstrukce, který srovnává použití ocelí normalizovaných a termomechanicky zpracovaných na náročné svařované konstrukce.

 

Autoři na závěr konstatují, že dosavadní výhody ocelí N při použití na mostní konstrukce (vyšší teplotní a časová stabilita, ověřená únavová odolnost, schválené svařovací postupy, způsobilost a zkušenosti svářečů) podporují konzervativní názor o použití osvědčené normalizačně válcované oceli S355NL pro tyto účely.

 

 

http://www.konstrukce.cz/clanek/pouziti-oceli-normalizacne-tepelne-zpracovanych-s355nl-a-termomechanicky-zpracovanych-s355ml/