Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Bolzano | História značky
  • CZ
  • SK

História značky

Bohdan Bolzano (9. 5. 1834 - 12. 7. 1884)

Bohdan BolzanoBohdan (v pôvodnej transkripcii Theodor) Bolzano sa narodil do rodiny úradníka paroplavebnej spoločnosti, 9. mája 1834 v Prahe. V tú dobu boli členovia rodiny už 57 rokov oprávnení používať priezvisko Bolzano von Kronstätt. O túto výsadu sa v roku 1777 zaslúžil pražský obchodník Johann Baptista Bolzano, ktorého do šľachtického rodu povýšila sama císárovna Mária Terézia. Pravdepodobne najväčšiu zásluhu na tom, že sa meno Bolzano dostalo do obecného povedomia, má ale Bolzanov strýko Bernard - významný filozof a matematik.
Svoj profil významného priemyselníka začal Bohdan Bolzano budovať v kráľovskom meste Slaný. Pôvodne pôsobil v miestnej práčovni na pozícii technického riaditeľa, avšak v roku 1873 bol po krachu na viedenskej burze na práčovňu uvalený konkurz a Bolzano jej časť odkúpil. Jednalo sa o časť závodu, ktorá bola prednedávnom modernizovaná a rozšírená o dielňu na údržbu strojného zariadenia. Bolzano získané priestory pripojil k susednému podniku na výrobu železiarenského tovaru Tedesca a vznikla tak úplne nová spoločnosť. Hlavným predmetom činnosti novo vzniknutého BOLZANO, TEDESCO & COMP. sa stala výroba zariadenia pre cukrovary alebo bane, parných strojov, drótených lán, a ďalších komponentov toľko potrebných pre rozvoj prebiehajúcej industrializácie. Okrem odbytu výrobkov zohrala významnú úlohu pri rozvoji spoločnosti tiež jej poloha, presnejšie potom blízkosť novo sprevádzkovanej Pražsko-Duchcovskej dráhy, ktorá  BOLZANO, TEDESCO & COMP. spájala s významnými zákazníkmi z oblasti severočeského hnedouhoľného revíru. Dôkazom prosperity spoločnosti je nielen vlastná kotoľňa vybudovaná v areáli v roku 1874, ale tiež rastúci počet zamestnancov. Na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 19. storočia zamestnával podnik už okolo 220 robotníkov a 20 technických a administratívnych úradníkov.
Bohdan Bolzano nebol len schopným organizátorom a obchodníkom, ale tiež uznávaným technikom a držiteľom niekoľkých patentov. Vďaka tejto skutočnosti získavali výrobky spoločnosti už od začiatku mnoho výstavných ocenení (napr. na Svetovej výstave vo Viedni v roku 1873 bol ocenený rošt Bolzanovho systému). Významným výrobným počinom sa pre Bolzanovu spoločnosť stala realizácia patentu parnej pumpy, ktorú naprojektoval riaditeľ Vojtěšskej hute na Kladne a zároveň kmotor Bolzanovho syna Jindřicha Julia, Julius Jacobi. 

Za úspechom spoločnosti BOLZANO, TEDESCO & COMP. nestál len samotný Bohdan Bolzano, ale tiež tým schopných spolupracovníkov, ktorými sa Bolzano obklopil. Jedným z najvýznamnejších bol hlavný konštruktér Regnier (autor kompudných čerpadiel systému Regnier), ktorý do podniku ako tichý spoločník vložil vlastný kapitál. Spriaznenosť medzi Regnierom a Bolzanom taktiež zdokladovaná aj zväzkom Regnierovej dcéry s Bolzanovým synom Friedrichom, ktorý pôsobil ako obchodný zástupca spoločnosti BOLZANO, TEDESCO & COMP. vo Viedni.