Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Bolzano | Semináre
  • CZ
  • SK
Programy výučby a odborné semináre v oblasti oceľových materiálov


Spoločnosť Bohdan Bolzano, s.r.o. poskytuje zákazníkom technickú podporu a pomoc formou odborných seminárov v odbore oceľových materiálov.

Prednášajúcim a odborným garantom je technický riaditeľ spoločnosti Ing. Erich Přibil, CSc.


Ponúkame Vám na výber z nasledujúcich tematických okruhov:

 

Cieľom seminárov a programov je odovzdať cieľovej skupine pracovníkov (obchod, zásobovanie, technológie, konštrukcie, atď.) praktické poznatky, ktoré zlepšia ich orientáciu v problematike výroby a použitia oceľových materiálov.

Jednotlivé témy sú prednášané spôsobom, ktorý zohľadňuje zloženie publika, resp. jeho odbornosť. Ku každému programu sú poskytnuté študijné materiály.


Výhody absolvovania seminárov:

1. Vysoká odborná úroveň je zabezpečená dlhoročnou praxou prednášajúceho v oblasti technológie, technického servisu, skúšok oceľových výrobkov a obchodu s hutným materiálom. Zúčastnení môžu konzultovať, podľa záujmu a v rámci zvolenej témy, o konkrétnej problematike a využívať získané poznatky vo svojej profesii.

2. Obsah seminára určuje zákazník. Neexistuje žiadny univerzálny a vopred pripravený rutinný produkt. Program je z hľadiska rozsahu, obsahu i priebehu vždy zostavený podľa požiadaviek zúčastených alebo objednávateľa. Časť seminára je vždy venovaná diskusii k prednášanej téme a tiež konkrétnym otázkam zúčastnených.


Záujemcovia o semináre se môžu pre získanie podobnejších informácií obracať na našich obchodníkov alebo napísať priamo na adresu erich.pribil@bolzano.cz 

Ponuku tém seminárov nájdete tu.